Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

Forget the J-20, F-22 and F-35, this is a real Super Maneuverable Fighter

 

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong