nosouthchinasea.org, I love my rvn navy, tôi yêu hải quân  Việt-Nam cộng-hòa, quân sử hải quân việt nam cộng hòa, hải sử việt nam, tôi yêu biển Việt-Nam, I love my vietnamese sea

Welcome to Nosouthchinasea - Chào mừng quý độc giả, thân hữu, đến với Nosouthchinasea

 

 

The illustrated history of RVN Vietnam

quân sử việt nam, quân sự việt nam, lược sử hải quân việt nam cộng hòa, vũ hữu san

hướng về biển đông hoàng sa trường sa biển đảo quê hương, The illustrated history of RVN Vietnam

Cuốn sách dày 722 trang khổ lớn, nhiều trang hoàn-toàn mới đã được lay-out lại.

Tác-giả sửa chữa chừng 80 chi-tiết sai-trật, khoảng chừng 100 tấm hình được bổ sung. Đặc-biệt nhiều chi-tiết lịch-sử về trận Hải-chiến Hoàng-Sa năm 1974 đã tu-chỉnh với đầy-đủ tham-chiếu. Giá $40.00 + shipping (tuỳ-hỉ) Nhân dịp này,

Tác-giả kêu gọi: Xin không mua những sách nào không có chữ ký của tác-giả. Đây là một tài-sản tri-thức, tim óc của người viết cho Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà!

Tác-giả vì tuổi già & sức yếu nhiều lần đã tưởng phải bỏ cuộc không phát-phát hành được... Nay xin chân-thành cảm ơn các Niên-trưởng và Bạn-bè Thân-quyến đã trợ giúp tài-liệu & tài chính để chúng tôi hoàn-thành công-việc khó-khăn này.

Vũ-Hữu-San kính cáo.

(366 Camino De Estrella, #231, San Clementé, CA 92672, vuhuusan@yahoo.com)

Đọc Lược-Sử HQVNCH để biết diễn-biến Hải-Chiến Hoàng-Sa 1974 & Đọc để thấy ảnh-hưởng to-lớn của nó đến tinh-thần chống xâm-lược của dân Việt-Nam chúng ta.

Để quảng-bá ra thế-giới biết dã-tâm của Trung-Cộng, chúng ta cần một bản Anh-Ngữ.

 

 

 

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong