Welcome to Nosouthchinasea - Chào mừng quý độc giả, thân hữu, đến với Nosouthchinasea

 

Vietnam Art Cultural, 2016

Văn Hóa Nghệ Thuật Việt-Nam Thơ Văn

@@@

Tháng Tư

Mẹ chít khăn tang
nước mất nhà tan
Vợ nhận xác chồng
Đêm mông lung tĩnh lặng

Tháng Tư

Trăng khóc bên trời gió lặng
Gãy súng anh cười mắt cay môi đắng
Sàigòn cửa đóng then cài đường vắng
Chuông chùa gõ nhịp cầu siêu

Tháng Tư

Cá biển no thịt người
Vận nước suy vong
Anh hùng mạt vận
Chuông nhà thờ báo tang

Nguyễn Đan Thanh

 

 

 

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong